Privacyverklaring

Stichting Ayera Awe i Mañan verwerkt je gegevens nadat je deze zelf per e-mail hebt verstrekt ten behoeve van de van tevoren afgesproken doel(en) en bewaart deze niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

SAAM deelt jouw gegevens alléén met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier op onze contact pagina. SAAM zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.