SAAMENwerking

SAAMENWERKEN? Dat doen we graag! We hebben een aantal mooie samenwerkingspartners en netwerkcontacten die we even aan u willen voorstellen.

Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis – NiNsee: In samenwerking met NiNsee organiseert SAAM een “Tweedaagse Tula Herdenking 2020”. Op 16 augustus presenteert NiNsee, Tula Talkshow en op 17 augustus presenteert SAAM: “Nanzi Tula en ik”. Beide herdenkingen te volgen via de livestream (zie hiervoor pagina Activiteiten). Kijk ook op de website van NiNsee en maak kennis met deze samenwerkingspartner van SAAM.

Vrijwilligerscentrale Nijmegen: Via Vrijwilligerscentrale Nijmegen biedt SAAM in 2021 een leuke workshopserie over de mens in de veranderende omgeving. Ook hebben deelnemers van een project van de Vrijwilligerscentrale de mogelijkheid om, indien het schikt, een keer mee te lopen met één van onze activiteiten. En één van onze vrijwilligers hebben we leren kennen via de Vrijwilligerscentrale.

Regionaal Archief Nijmegen: In het najaar 2021 gaan we in samenwerking met het Regionaal Archief Nijmegen een mooi evenement opzetten waarbij alle inwoners van Nijmegen van de diverse achtergronden zich kunnen laten zien en ook het Regionaal Archief kunnen leren kennen. Er wordt aandacht besteed aan de oorsprong en de komst van diverse bevolkingsgroepen die zich in Nijmegen gevestigd zijn maar ook aan hun plek in de Nijmeegse samenleving in het hier en nu en de toekomst. We versterken onze overeenkomsten en hebben respect voor onze verschillen. Iedereen Nijmegen!

Afrika Museum Berg en Dal bij Nijmegen: Op 22 november 2020 organiseren we samen met het Poëziecentrum Nijmegen en het Afrika Museum ons poëziefestival: Dichterbij Oost & West: Afrika. SAVE THIS DATE!

Canisius College Nijmegen: We gaan een aantal gastlessen verzorgen bij HAVO en VWO 2 bij het Canisius college over het gedeelde slavernijverleden waarbij we niet alleen naar het verleden kijken, maar ook naar het nu en naar hoe we onze samenleving verder vorm en inhoud willen geven in de toekomst.

Erfgoed Gelderland: In 2020 zullen zij twee keer, op 15 augustus en op 17 oktober 2020 hun medewerking verlenen in de vorm van een minicollege over de sporen van het slavernijverleden in Gelderland aan onze activiteiten. Hou onze site in de gaten en zorg dat u erbij bent!

024 Geschiedenis Nijmegen: Week van de geschiedenis, Nijmegen doet ook mee en SAAM levert hier ook een bijdrage aan en wel op 17 oktober 2020. Het thema van de week van de geschiedenis van 2020 is Oost & West en dat past heel mooi bij SAAM en nog extra in het kader van ons themajaar “Verbinding in Vrijheid”. In onze bijdrage “Voetsporen van het slavernijverleden in Nijmegen e.o.” willen we de aanwezigen hiermee nader kennis laten maken.

HAN Huntu: De Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft een project, HAN Huntu = HAN Samen, die extra aandacht heeft voor studenten die vanuit Caribisch Nederland naar Nederland komt en in Nijmegen aan de HAN komt studeren. In samenwerking met hun bieden we op diverse manieren, zoals een training aan de commissieleden, ondersteuning aan dit projectgroep.

Poëziecentrum Nijmegen: Onze samenwerkingspartner van het eerste uur waarmee we voor de derde keer een poëzie evenement gaan organiseren. Dit jaar op 22 november 2020 samen met Afrika Museum te Berg en Dal bij Nijmegen.

Simia Literario: In 2019 heeft SAAM een bijdrage geleverd aan een aantal activiteiten van Simia Literario zoals de “Open microfoon” op zaterdag 11 mei 2019. Ook dit jaar zijn we weer van de partij.

Levende Talen Sectie Papiaments: Eind 2019 kwam SAAM in contact met Levende Talen sectie Papiaments en in 2020 hebben we ook een bijdrage geleverd aan de “Open microfoon” avond van sectie. In verband met de Corona-crisis zijn een aantal andere activiteiten van de sectie zoals de expert meeting en het symposium over Caribisch Nederlandse studenten in Nederland uitgesteld. SAAM zou hierbij ook aanwezig zijn. Maar uitstel is zeker geen afstel.

Dia di Tula/ Tuladag herdenking Rotterdam: Dit heeft plaatsgevonden op 17 augustus 2019 in Rotterdam. Een zeer gevarieerde evenement waaraan SAAM ook een bijdrage heeft verleend in de vorm van een poëzie-performance. De herdenking voor dit jaar staat gepland op 22 augustus weer in Rotterdam. Wederom zal SAAM dit keer een bijdrage aan leveren in de vorm van ondersteuning bij de kinderpoëzie workshops.

Naast een plekje voor onze samenwerkingspartners en netwerkcontacten willen wij op dit tabblad SAAMENwerking ook een plekje bieden aan organisaties, instellingen, stichtingen, e.d. die activiteiten organiseren of initiatieven ontplooien met een Caribisch Nederlands achtergrond, indien gewenst. Dus heb je een stichting, organisatie of organiseer je als individu activiteiten, initiatieven met een Caribisch Nederlands achtergrond, stuur ons een mail met je contactgegevens (naam, mailadres, telefoonnummer en of website) en we plaatsen het op dit blad. Zo weten anderen van je bestaan en kun je ook met elkaar in contact komen en wie weet wat voor mooie samenwerkingsverbanden, leuke projecten daaruit kunnen voortvloeien. “Union ta hasi forsa”, Saamen zijn we sterk.

Multiculturele Stichting Ons Poppetje
Bezoekadres: NoorderKunstLicht
Vijfde Rompert 35
5233 EJ Den Bosch
www.stichtingonspoppetje.nl
stichting-ons-poppetje@live.nl

Stichting OCaN (Overlegorgaan Caribisch Nederland)

Frida Domacassé  Gedichtentij

Simia Literario: https://www.facebook.com/groups/simialiterario/589161444459367/